Pocetna

PROMENA VLASNIKA, PROMENA NAZIVA

Nemačka kompanija Böttcher GmbH sa sedištem u Kelnu je u januaru 2016. god. kupila većinski paket akcija grupe Beta-Roll.

Böttcher GmbH je osnovan 1725. godine u porodičnom je vlasništvu. Sa 1850 zaposlenih, prisutan je u 36 zemalja na 5 kontinenata. Globalni je lider u oblasti gumiranja valjaka, za potrebe korisnika u različitim industrijskim granama. Böttcher GmbH je potvrdio da nakon ostvarenja ove akvizicije, planira dalja ulaganja, i investicije sa ciljem širenja na tržišta Jugoistočne Evrope.

Članovi grupe preduzeća sa promenjenim nazivom:

Böttcher Hungária Zrt.

Betaroll Böttcher
Romania S.R.L.

Betaroll Böttcher
SRB doo


sa proširenim i kvalitetnijim uslugama i dalje stoje na raspolaganju uvaženim partnerima.

  Gál Tamás
Böttcher Hungária Zrt.
     Generalni direktor, CEO