Sleevovi

Sve ubrzaniji tempo i ekonomičnija proizvodnja zahtevaju od proizvođača mašina, maximalnu iskorišćenost mašinskog vremena, što kraća, svrsishodna stajanja kso i skraćenje prelazaka. Ovom zahtevu već niz godina odgovara sleev postupak, koji se primenjuje u sve većem broju tehnologija. Postupak obezbeđuje brzu promenu forme, omogućava da se u roku od nekoliko minuta obavi a promenu radnih širina što inače zahteva sate i čak se i vreme pranja skarćuje.

U modernim mašinama sa sleev sistemom na valjcima za lakiranje odnosno na ton valjcima koriste se obloge:

Flexo štampa sa rastvaračem: tvrdoća 45- 55 ShA

Karakteristike:

  • Velika otpornost na rastvarač
  • Dobar prenos boje

Disperzna flexo štampa: tvrdoća 45-55 ShA

Karakteristike:

  • Dobar prenos boja
  • Lako čišćenje
  • Stabilna tvrdoća

Za bezkonačne otiske i proizvodnju svesaka u mogućnosti smo ponuditi sleevove sa laserski graviranom gumenom oblogom.

Duboka štampa:

Sleev obloge koje se koriste u dubokoj štampi, podudaraju se sa oblogom valjaka koji se primenjuju u tehnologiji i mogu odgovoriti visokim fizičkim zahtevima i otporne su i na isparenja rastvarača.

Obloge koje se koriste:

  • U slučaju uobičajnog postupka u zavisnosti od proizvoda koji se proizvodi, obloge su tvrdoće 75-90 ShA, po potrebi sa bombiranom, visoko kvalitetnom, poliranom površinom.
  • U slučaju eltex postupka obloge valjaka su višeslojne sa propisanim parametrima otpornosti sa izvršenom površinskom obradom koji je prethodno opisan.
  • Sa unutrašnje strane sleevova u skladu sa zahtevima kupaca, stavlja se identifikaciona nalepnica sa označenim tipom obloge i tvrdoćom.