Pocetna ProizvodiHemikalijeSredstva za pranje

Sredstva za pranje

U grafičkim, štamparskim kućama sredstva za pranje i čišćenje su jedinjenja koja se koriste za rastvaranje i otklanjanje prljavština. Dugačke uljne molekule otvorene hemijske valentnosti koje po sastavu mogu biti isparive ili manje isparive, sa nižom ili višom tačkom paljenja.

Mosóanyagok

Sredstva za pranje otklanjaju prljavštinu, boje- na valjcima, iz sistema za boju, sa ofsetne gume,  sa kontra pritisnog cilindra. Rastvaraju i time omogućavaju pranje korišćenih boja. Nakon upotrebe sredstava kao poslednju fazu pranja predlažemo, ispiranje vodom.

Beta-Wash proizvodi:

  • Beta-Wash Extra B za čišćenje ofsetnih guma, regerenator
  • Beta-Wash Extra C za čišćenje ofsetnih guma, osveživač
  • Beta-Wash Blue univerzalno sredstvo za otklanjanje boja (ofsetna guma-valjak za boju- druck)
  • Beta-Wash Eco univerzalno sredstvo koje se meša sa vodom i služi za otklanjanje boja
  • Beat-Wash 65 univerzalno sredstvo koje se meša sa vodom i služi za otklanjanje boja, ručno-mašinsko pranje
  • Beta-Wash NVOC univerzalno sredstvo koje se meša sa vodom, mašinsko pranje

Vegra proizvodi:

  • SR220.063 ekološko sredstvo, meša se sa vodom, služi za negu gumenih površina
  • SR220.212 ekološko, sertifikovano sredstvo, meša se sa vodom, ručno-mašinsko pranje
  • SR220.300 ekološko, bez VOC sredstvo, meša se sa vodom, mašinsko pranje
  • SR220.400 ekološki rastvarač, otklanja prljavštine sa svih površina