Pocetna ProizvodiHemikalije

Sredstva za pranje

U grafičkim, štamparskim kućama sredstva za pranje i čišćenje su jedinjenja koja se koriste za rastvaranje i otklanjanje prljavština. Dugačke uljne molekule otvorene hemijske valentnosti koje po sastavu mogu biti isparive ili manje isparive, sa nižom ili višom tačkom paljenja.

Opširnije: Sredstva za pranje

Aditivi za vodu

Aditiv za vodu čini sredstvo za vlaženje pogodnim za štampu u određenim hemijskim uslovima.

Opširnije: Aditivi za vodu

Pomoćna sredstva

Za rešavanja eventualnih tehnoloških problema tokom ofset štampe postoje pomoćna sredstva za grafičku industriju.

Opširnije: Pomoćna sredstva

Ostale hemikalije

Beta-Roll ima u ponudi i razređivače, bazne hemikalije za sva područja industrije.

Opširnije: Ostale hemikalije