Pocetna ProizvodiGumeni valjciValjci za proizvodnju papira

Valjci za proizvodnju papira

Valjci za proizvodnju papira:

BETA-ROCK:

Papíripari gumihengerek

-tvrdoća 0-2 P&J

-obloga sadrži silikat

-linijski pritisak: max 300 KN/m

-radna temperatura: max 100 C°

Polja upotrebe:

-Pres valjak „tvrdi”

-Sito vodeći valjci

-Vodeći valjak filca

- Prsni valjci

-Valjci za vođenje papira

Papíripari gumihengerek - Enyvezőprés

BETA-DUR:

-tvrdoća 15-40 P&J

-linijski pritisak 90 KN/m

-radna temperatura: max 120C°

Polja upotrebe:

-Pres valjak „mekan”

-Donji pres valjci

-Pres valjci za pranje filca

-Sito-obrtni valjci

Ostali valjci:

-Valjci za vođenje papira

-Valjci za ispravljanje bora / spiral /

-Tambur valjci

Valjci za obradu papira:

-Veoma elastična obloga, otporna na habanje

-tvrdoća 30-95 ShA

-linijski pritisak: max 90 KN/m

-radna temperatura: max 120C°

Polja upotrebe:

-Preg valjci

-Kontrapritisni valjci

-Valjci za uvlačenje

-Valjci za nanos lepka

-Valjci za ispravljanje nabora

-Valjci za vođenje papira

-Valjci za namotavanje

-Valjci za sečenje

Obrada povšine naših valjaka za obradu papira moguća je:

-Nažljebljeni valjci

-Valjci za ispravljanje nabora

-Bombirani valjci

-Dvoslojni valjci