Pocetna ProizvodiGumeni valjciValjci za ofsetnu štampu

Valjci za ofsetnu štampu

Obloge za valjke za vlaženje

"DA, MOGUĆE JE I BEZ IPA!"

BETA-AQUA PLUS
/ BAP /

Nova obloga za vodene valjke kod tabačne i rotacione štampe

BAP obloga

Omogućava da se na polju tabačne i rotacione štampe potpuno izostavi IPA.

Prednosti:

  • Smanjena upotreba boja
  • Brže sušenje boja
  • Smanjena količina sredstva za vlaženje
  • Manja rastegljivost papira
  • Manja maklatura

Beta-Roll preporuka

Kombinacija valjaka

Alcolor sistem za vlaženje

BAP obloga: na tonućem valjku – valjku dodavaču

Beta-Aqua obloga: na valjku nanosaču

BETA-DAMP:

Za uobičajno alkoholno vlaženje tabačnu i rotacionu štampu. Tvrdoća 20-40 ShA

BETA-AQUA:

Valjci iz ove grupe obloga na optimalnom nivou prenose sredstvo za vlaženje na celoj površini valjka.

Obezbeđuje se stabilna ravnoteža vode, čime se i uz manji nanos sredstva za vlaženje dobija odgovarajući otisak, što je omogućeno zahvaljujući hidrofilnoj osobini obloge.

Tvrdoća: 25-40 ShA

BETA-AQUA PLUS:

Sistem koji omogućava da se umanji alkohol čak i do 0%.

BETA-DAMP TEX:

Specialna obloga za prelaza sa čarape.

Tvrdoća: 55 ShA

 

 

 

 

 

 

 


Obloge za valjke za boju

Obloge za tabačnu štampu:

BETA - Graph SFP

Obloge valjaka za boju u koje se koriste u tabačnoj štampi.

Obezbeđuju visok kvalitet i dug rok trajanja.

Valjci za nanošenje boje i valjci razribači iz iste grupe obloga.

Tvrdoća u kategoriji 25 - 50 ShA.

Obloge za Cold-Set, Heat-Set štampu:

BETA - Graph WEB

Valjci za nanošenje boja, valjci razribači boja za extremna opterećenja, za rotacione mašine sa velikim brojem obrta.

I u slučaju velikog opterećenja obezbeđena je odgovarajuća elastičnost obloge, što dovodi do minimalnog toplotnog rasta u oblozi.

„Niska” temperatura omogućava homogeno prostiranje boje.

Tvrdoća u kategoriji 25 - 40  ShA.

Obloge za UV štampu:

BETA - EP

Upotrebljava se isključivo u štampi sa UV bojama.S obzirom da obloga nije uljno otporna ne može se upotrebljavati za mešovitu i hibridnu štampu!

Tvrdoća: 20- 40 ShA

 

Obloge za hybridnu štampu:

BETA - UV

Osnovna karakteristika obloge je da se jednako može upotrebljavati kako za uobičajnu i mešovitu štampu tako i kod upotrebe hybridnih boja. U slučaju mešovite štampe srazmera UV poslova ne sme preći 20 % .

Tvrdoća: 30- 40 ShA

BETA - D

Obloga sa osobinama sličnim rilsanu.

Za dobijanje specijalne površine film valjaka

Za razribače.

Tvrdoća: 95-100 ShA

 


Ostale obloge valjaka:

Valjci za savijačicu

Vučni valjci

Valjci za laminaciju i kaširanje

Valjci za razvijanje ploča

Valjci za ispravljanje nabora

Valjci za prevođenje

Valjci za kidanje