Disperzni lakovi

Beta-Roll je u mogućnosti ponuditi disperzne lakove proizvođača lakova Pearltec Gmbh koji zadovoljavaju najviše tehnološke zahteve.

U širokoj ponudi disperznih lakova možete pronaći sve, od zaštitnih lakova do lakova specijalnih karakteristika.

 

 

Kontaktirajte nas i isprobajte naše disperzne lakove!

 • DSH 90 super sjajni lak, 18 cm3/m2,UV kvalitet
 • DH 10-40 visokosjajni lak, pogodan i za effekt rešenja
 • DG 10/11-40 sjajni lak
 • DG 12-40 sjajni lak, pogodan za uobičajne sisteme za lakiranje
 • DN 13-40 zaštitni lak
 • DLN 10-40 sjajni lak sa niskom gramažom
 • DSM 10/11/13-40 lak svilenog sjaja
 • DM 10/11/13-40 matt lak
 • DF 10-40 upotrebljiv i kao osnova
 • DBL 10-40 blister lak
 • DU 10-40 zaštitni lak za nemazive nosače otiska
 • DB 10-40 uljno otporan lak
 • DB 20-40 vodo otporan lak

Za proizvođače ambalaže:

 • DHLM 10-40 nemigracioni, visokosjajni
 • DGLM 10-40 nemigracioni, sjajni
 • DFM 13-40 kao osnovni lak za digitalnu štampu, folia lak
 • DB 10/20-40 uljno i vodo otporan lak
 • DIH 10-40 termostabilan (270°C) lak
 • DL 10-40 lak izuzetno otporan na habanje
 • DC 10-40 lak za pakovanje cigareta
 • DW 10-40 za ambalažu koja treba da je otporna na hemikalije (sapun, deterdžent)