Drvna industrija

Primena valjaka u drvnoj industriji:

Faipar

  • Valjci za guranje, valjci za podupiranje, vodeći valjci
  • Valjci za nanošenje lepka
  • Valjci za lakiranje
  • Valjci za nanošenje boja
  • Valjci za kontaktno brušenje