Metalprint

Imajući u vidu sve veće zahteve u pogledu kvaliteta kao i smanjenom broju komada na polju metalne ambalaže, Beta-Roll holding je prilagodio paket ponude. Na osnovu tehnologije koja se primenjuje, primenom navedenih proizvoda kupcima nudimo rešenje.

Metálprint

Imajući u vidu sve veće zahteve u pogledu kvaliteta kao i smanjenom broju komada na polju metalne ambalaže, Beta-Roll holding je prilagodio paket ponude. Na osnovu tehnologije koja se primenjuje, primenom navedenih proizvoda kupcima nudimo rešenje.

Oblast čelične ambalaže:

  • Gumeni valjci
  • Ofsetne gume
  • Aditivi za vodu
  • Sredstva za pranje-negu valjaka

Oblast proizvodnje tuba i boca:

Metálprint

  • Gumeni valjci
  • Ofsetne gume
  • Sredstva za pranje-negu valjaka