Flexo štampa

Flexo štampa u poslednji nekoliko godina beleži značajan pomak na polju kvalitetne štampe. Predstavlja ozbilju alternativu u proizvodnji ambalaže u odnosu na duboku i ofset štampu, prednost je elastičnost.

Unapređena flexo štampa je jedna od najmlađih i najdinamičnije razvijenih grana rotacione duboke štampe, gde je elastična štamparska forma koja je potrebna prilikom štampanja, fiksirana na različite valjke.

Flexonyomtatás

Flexo štampa u poslednji nekoliko godina beleži značajan pomak na polju kvalitetne štampe. Predstavlja ozbilju alternativu u proizvodnji ambalaže u odnosu na duboku i ofset štampu, prednost je elastičnost.

Unapređena flexo štampa je jedna od najmlađih i najdinamičnije razvijenih grana rotacione duboke štampe, gde je elastična štamparska forma koja je potrebna prilikom štampanja, fiksirana na različite valjke.

Na štamparsku formu se boja nanosi jednim gumenim valjkom ili rakelom skinut raster valjkom i štamparske boje koja su tečne (rastvorene ili disprezne) eventualno u obliku paste (UV boje) prenosi na određenu vrstu nosača otiska.