Coldset-štampa

Štampa novina se menja pod uticajem elektronskih medija. Međutim novine su i dalje bitan izvor informacija i reklama.

Coldset-štampa se menja u skladu sa zahtevima i potrebama čitalaca i reklama.

I pored smanjenog broja primeraka, ekonomičost i bezbednost proizvodnje je prioritetni uslov. Beta-Roll nudi rešenja koja podržavaju napore štamparija u tom pravcu.

Usklađivanjem gumenih valjaka, ofsetnih guma, sredstava za negu valjaka, aditiva za vodu i sredstava za pranje, maklatura se može smanjiti i obezbediti brži prelazak.

Naša sredstva za pranje i čišćenje odgovaraju svim zahtevima, imaju FOGRA sertifikat i preporučeni su od strane proizvođača mašina, ne sadrže VOC, te omogućavaju ekološku štampu.

Coldset nyomtatás

Štampa novina se menja pod uticajem elektronskih medija. Međutim novine su i dalje bitan izvor informacija i reklama.

Coldset-štampa se menja u skladu sa zahtevima i potrebama čitalaca i reklama.

I pored smanjenog broja primeraka, ekonomičost i bezbednost proizvodnje je prioritetni uslov. Beta-Roll nudi rešenja koja podržavaju napore štamparija u tom pravcu.

Usklađivanjem gumenih valjaka, ofsetnih guma, sredstava za negu valjaka, aditiva za vodu i sredstava za pranje, maklatura se može smanjiti i obezbediti brži prelazak.

Naša sredstva za pranje i čišćenje odgovaraju svim zahtevima, imaju FOGRA sertifikat i preporučeni su od strane proizvođača mašina, ne sadrže VOC, te omogućavaju ekološku štampu.

Priprema štamparske forme:

  • Gumeni valjci za razvijanja ploča

Proizvodnja:

  • Gumeni valjci
  • Kompresione  offsetne gume
  • Sredstva za pranje
  • Aditivi za vodu