Politica de calitate

Scopul nostru este ca să devenim principalul furnizor de servicii de cauciucare valţuri care să satisfacă cele mai diverse cerinţe ale clienţilor, respectiv să rămânem principalul furnizor pe o piaţă ţintă aleasă de noi.

În acest scop conducerea BETA-ROLL Holding urmăreşte ca pe lângă o funcţionare economică să asigure condiţiile materiale şi de personal în aşa fel încât calitatea valţurilor cauciucate de noi să satisfacă cerinţele actuale ale pieţei.

Pentru a păstra şi a consolida încrederea clienţilor noştri, respectiv pentru a asigura funcţionarea pe termen lung a societăţii noastre considerăm că asigurarea şi dezvoltarea continuă a Sistemului de Management al Calităţii conform normelor MSZ EN ISO 9001:2009 este activitatea noastră principală.

Pe parcursul activităţii noastre urmărim să satisfacem în acelaşi timp cerinţele sociale, ale acţionarilor, ale clienţilor şi angajaţilor.

Scopul nostru este de a creea o reţea de furnizori, care atât din punct de vedere material cât şi prin serviciile prestate pot satisface pe deplin solicitărilor impuse de societatea noastră.

Fiecare angajat al societăţii noastre poartă întreaga răspundere în legătură cu calitatea muncii depuse.

Fiecare angajat are datoria să lucreze la capacitatea sa maximă în vederea realizării scopurilor formulate în politica şi ţintele de calitate stabilite.

Considerăm că este de datoria noastră să păstrăm printr-o administrare profitabilă cota noastră de piaţă ce se află într-o dezvoltare continuă, să asigurăm dezvoltarea materială şi spirituală a angajaţilor noştri.

 

22 ianuarie 2009, Bábonymegyer

 

Gál Tamás
director general