Naslovna ProizvodiValjciValjci u proizvodnji papira

Valjci u proizvodnji papira

Valjci u proizvodnji papira:

BETA-ROCK:

Papíripari gumihengerek

- tvrodća: 0-2 P&J

- obloga sa sadržajem silikata

- linijski pritisak: max 300 kN/m

- radna temperatura: max 100 ºC

Područja primjene:

- „tvrdi” valjak u preši za tutkalo

- sito vodeći valjci

- filc vodeći valjci

- film valjci

- vodeći valjci papira

Papíripari gumihengerek - Enyvezőprés

 

BETA-DUR:

- tvrdoća: 15-40 P&J

- linijski pritisak: 90 kN/m

- radna temperatura: max 120 ºC

Područja primjene:

- „meki” valjak u preši za tutkalo

- donji preser valjci

- preser valjci za pranje filca

- valjci za obrtanje sita

Ostali valjci:

- vodeći valjci papira

- valjci za ispravljanje nabora (spirala)

- tambur kotači

Valjci u obradi papira:

- valjci visoke elastičnosti i otpornosti na habanje

- tvrdoća 30 – 95 ShA

- linijski pritisak: max 90 kN/m

- radna temperatura: max 120 ºC

Područja primjene:

- Preg valjci

- Kontra pritisni valjci

- Uvlačni valjci

- Valjci za nanos ljepila

- Valjci za tiskanje linija

- Valjci za ispravljanje nabora

- Vodeći valjci papira

- Valjci za namotavanje

- Kontra valjci u rezačicama

Valjci u obradi papira po površinskoj izvedbi mogu biti:

- Valjci s izvedbom utora

- Podrezani valjci za ispravljanje nabora

- Bombirani valjci

- Dvoslojni valjci