Metalprint

Metálprint

Beta-Roll grupacija je svoj paket ponuda za proizvođače metalne ambalaže uskladio sa sve više rastućim kvalitativnim zahtjevima i sa problematikom opadajuće serijske proizvodnje. Prema tehnologijama kroz primjenu slijedećih proizvoda nudimo rješenja našim partnerima.

Područje čelične ambalaže:

  • Gumeni valjci
  • Offset gume
  • Aditivi vodi za vlaženje
  • Sredstva za pranje i njegu valjaka

Područje proizvodnje tuba i boca:

Metálprint

  • Gumeni valjci
  • Offset gume
  • Sredstva za pranje i njegu valjaka