Papirna industrija

Papíripar

Papirna industrija

  • Presser valjci
  • Valjci za okretanje sita
  • Sito vodeći valjci
  • Filc vodeći valjci
  • Valjci za ispravljanje nabora  /spiralni/
  • Valjci za vođenje papira
  • Preg valjci
  • Valjci za nanos ljepila
  • Banana valjci