Drvna industrija

Primjena valjaka u drvnoj industriji:

Faipar

  • Transportni, podbočni i vodeći valjci
  • Valjci za nanos ljepila
  • Lakirni valjci
  • Valjci za nanos boja
  • Valjci kontaktnih brusilica